Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen

 • Storingsregistratie 2022

  Jaarlijks publiceert MeppelEnergie de Storingsregistratie. Dit is een verplichting vanuit de Autoriteit Consument & Markt (ACM), alsmede het format waarin de registratie opgemaakt dient te worden. De Storingsregistratie 2022 vindt u onder de button 'Documentatie', evenals de registraties over voorgaande jaren.

 • Tarieven MeppelEnergie 2023

  MeppeEnergie heeft de nieuwe tarieven 2023 vastgesteld en gepubliceerd. Op 29 december zijn de klanten geinformeerd d.m.v. een persoonlijke mail. De ingansgdatum van de nieuwe tarieven is 1-1-2023. De nieuwe tarieven zijn conform de maximum tarieven zoals vastgesteld door de ACM. Voor 2023 geldt de door de overheid vastgestelde prijsplafond-regeling. Voor informatie over de nieuwe tarieven verwijzen wij u naar de tab 'Tarieven' op deze website. Daar vindt u tevens een link naar het tarievenblad 2023.

 • Advies dichtzetten afsluiter 7 van de afgifteset tijdens stookseizoen

  In verband met de overgang van koelen naar verwarmen hebben we een advies voor de bewoners opgesteld om de afsluiter op de afgifteset voor de aanvoer van koeling (tijdelijk) dicht te zetten. Zie dit nieuwsbericht voor nadere toelichting en de link naar het betreffende document (handleiding).

 • Raadpleeg regelmatig uw spam-box op nieuwe mails

  Door verhoogde security-instellingen kan het voorkomen dat naar u verzonden mails niet in uw Inbox terechtkomen, maar in de Spam (ongewenste mails). Mogelijk bent u dan niet op de hoogte van berichtgeving die wel relevant is voor u. U wordt immers ook niet geattendeerd op nieuwe ontvangen berichten in de spam-box. Daarom het advies om regelmatig uw spam-box te raadplegen.

 

Op een paar minuten fietsen van het centrum bouwt Meppel de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Het wordt een nieuwbouwwijk die past bij Meppel en die straks dezelfde prettige mix heeft van stad en dorp. Wat de nieuwbouw in Nieuwveense Landen zo aantrekkelijk maakt?

 • een wijk met een eigen karakter door gevarieerde nieuwbouw in verschillende buurten
 • extra ruime kavels, met mogelijkheden voor aanpassingen voor levensloopbestendigheid
 • een heerlijke mix van stad, dorp en platteland
 • veel ruimte om te spelen, te wandelen en te recreëren
 • een ecologisch verantwoorde, duurzame opzet
 • alle basisvoorzieningen zijn aanwezig in de buurt
 • vlakbij het centrum van Meppel, alles kan op de fiets
 • station en snelwegen makkelijk bereikbaar
 • plattelandsprijzen voor kavels en bouwen
 • ook nu een goede investering
 • 's winters de woning lekker warm en behaaglijk
 • 's zomers de woning heerlijk koel
 • geen onverwachte reparatie- of vervangingskosten CV-ketel
 • 24uur service voor verwarming en koeling 

Meer informatie over deze moderne wijk vindt u op de website van de gemeente: wonen in Nieuwveense Landen.

Centrumwonen en Broeklanden hebben een collectief warmte-koudesysteem voor de levering van warmte én koude aan de woningen. Hoe dat in elkaar zit, leest u hier.