Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen

 • Open Huis Wijkplatform & MeppelEnergie (zaterdag 9 april, 11:00 tot 14:00 uur)

  Kom zaterdag 9 april naar het Open Huis dat het Wijkplatform organiseert over 'MeppelEnergie'. Stel uw vragen aan de medewerkers van MeppelEnergie of loop binnen in de biomassacentrale. U bent van harte welkom tussen 11:00 tot 14:00 uur aan de Bremenbergweg.

 • Informatiebrief over maatregel beperking overlast biomassacentrale

  Een actueel onderwerp in het overleg tussen het Wijkplatform en MeppelEnergie zijn de issues rondom geluid- en rookoverlast van de biomassacentrale. Croonwolter&dros, het bedrijf dat de warmte en koude produceert, heeft aangegeven een aantal maatregelen te nemen om de overlast te beperken. D.m.v. een brief hebben we de bewoners hierover geïnformeerd en hebben we een update gegeven over de stand van zaken m.b.t. deze maatregelen.

 • Jaarafrekening 2021 - Voorschot 2022

  Vrijdag 11 februari hebben wij de nota Jaarafrekening 2021 + Voorschot 2022 (per post) verstuurd. De nota is tevens voorzien van een toelichting op het (nieuwe) voorschotbedrag. Zie tevens de mail van donderdag 3 februari m.b.t. de nieuwe Tarieven 2022 (Tarievenblad en Toelichting).

 • Raadpleeg regelmatig uw spam-box op nieuwe mails

  Door verhoogde security-instellingen kan het voorkomen dat naar u verzonden mails niet in uw Inbox terechtkomen, maar in de Spam (ongewenste mails). Mogelijk bent u dan niet op de hoogte van berichtgeving die wel relevant is voor u. U wordt immers ook niet geattendeerd op nieuwe ontvangen berichten in de spam-box. Daarom het advies om regelmatig uw spam-box te raadplegen.

 • Storingsregistratie 2020 - 2021

  Op aangeven van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de Storingsregistratie aangepast. Het nieuwe format zal toegepast gaan worden voor de registraties van komende jaren (2021 e.v.). Eind januari 2022 heeft de ACM per brief laten weten dat zij het onderzoek heeft afgesloten aangezien MeppelEnergie de aanpassingen doorgevoerd heeft en de rapportage hiermee voldoet aan de vereisten.

 

Op een paar minuten fietsen van het centrum bouwt Meppel de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Het wordt een nieuwbouwwijk die past bij Meppel en die straks dezelfde prettige mix heeft van stad en dorp. Wat de nieuwbouw in Nieuwveense Landen zo aantrekkelijk maakt?

 • een wijk met een eigen karakter door gevarieerde nieuwbouw in verschillende buurten
 • extra ruime kavels, met mogelijkheden voor aanpassingen voor levensloopbestendigheid
 • een heerlijke mix van stad, dorp en platteland
 • veel ruimte om te spelen, te wandelen en te recreëren
 • een ecologisch verantwoorde, duurzame opzet
 • alle basisvoorzieningen zijn aanwezig in de buurt
 • vlakbij het centrum van Meppel, alles kan op de fiets
 • station en snelwegen makkelijk bereikbaar
 • plattelandsprijzen voor kavels en bouwen
 • ook nu een goede investering
 • 's winters de woning lekker warm en behaaglijk
 • 's zomers de woning heerlijk koel
 • geen onverwachte reparatie- of vervangingskosten CV-ketel
 • 24uur service voor verwarming en koeling 

Meer informatie over deze moderne wijk vindt u op de website van de gemeente: wonen in Nieuwveense Landen.

Centrumwonen en Broeklanden hebben een collectief warmte-koudesysteem voor de levering van warmte én koude aan de woningen. Hoe dat in elkaar zit, leest u hier.