Update "onafhankelijke beoordeling meetresultaten warmteafgiftesets".


In onze mail van vrijdag 16 juni jl. hebben wij u onder andere geïnformeerd over de “onafhankelijke beoordeling meetresultaten warmteafgiftesets”.
Waar gaat het om? We weten dat er zorgen zijn over de correcte werking van de warmteafgiftesets die zouden kunnen leiden tot sluipverbruik.
Daarom zijn er vanaf december jl. in een aantal woningen metingen verricht door MeppelEnergie en de fabrikant van de afgifteset (Fortes Import).

Lopende het meetonderzoek is in het voorjaar afgesproken dat de meetresultaten van Fortes Import inclusief hun op te stellen bevindingen en conclusies beoordeeld zouden gaan worden door een onafhankelijke instantie om partijdigheid (‘de slager die z’n eigen vlees keurt’) te voorkomen. Hiertoe is KIWA* benaderd. KIWA is hét onderzoeksinstituut in Nederland gespecialiseerd op het gebied van certificering, inspectie, testen, trainingen etc.

Onlangs heeft KIWA – om haar onpartijdigheid te borgen – aangegeven dat zij dit onderzoek niet wil uitvoeren aan de hand van de data van Fortes Import.
Daarbij heeft KIWA voorgesteld om gebruik te maken van haar eigen testopstelling.

Voor Fortes Import was deze onderzoeksaanpak echter geen optie. Zij geven aan dat zij van mening zijn dat Fortes op basis van hun eigen metingen, bevindingen en conclusies en een mogelijke oplossing (een software-update voor afleverset versie 1) de discussie kan worden beslecht.
MeppelEnergie ziet dat toch anders. Wij willen namelijk zekerheid. Ook voor de bewoners.
Wij zijn teleurgesteld in de terugtrekkende houding van Fortes Import in deze.
Om niet oneindig met Fortes Import in een (juridische) discussie te blijven verwikkeld zal MeppelEnergie uiteraard haar verantwoordelijk nemen en met dit proces met KIWA verdergaan, maar dan zonder Fortes Import.

Alle kosten die hiermee gemoeid zijn zal MeppelEnergie dan voor haar eigen rekening moeten nemen. Maar ook wij willen naar een snelle afronding toe van dit proces.
Op 28 juni 2023 heeft MeppelEnergie overleg gehad met KIWA over het verdere verloop van dit proces.   
Uit het gesprek is naar voren gekomen dat KIWA inhoudelijk al goed op de hoogte was door de gesprekken en correspondentie met Fortes Import.
Echter, tijdens ons gesprek kwam voor KIWA toch nog een aantal nieuwe punten op tafel.

In opdracht van MeppelEnergie gaat KIWA een voorstel voor aanpak van het onderzoek uitwerken en maken zij ook een offerte.
KIWA verwacht begin juli het eerste concept gereed te hebben.
Zowel KIWA als MeppelEnergie hebben als uitgangspunt dat dit proces, het onderzoek en de metingen zorgvuldig moet gebeuren.
U zult dan ook wellicht begrijpen dat het uitgewerkte concept van KIWA een paar keer heen en weer zal gaan om de “puntje op de i” te zetten om vervolgens over te kunnen gaan tot gunning van de offerte.

Een aantal bewoners (de adressen waar Fortes Import vanaf december jl. de metingen heeft uitgevoerd) zullen wij meenemen in dit onderzoek. 
Het is daarbij de bedoeling om ook een afgevaardigde van het wijkplatform en van de bestuurders van MeppelEnergie bij dit onderzoek te laten aansluiten.

MeppelEnergie zal samen met KIWA hiervoor een kick-off meeting organiseren.
Het is de planning dat deze kick-off medio september kan plaatsvinden.
*  Wilt u meer weten over KIWA; zie de link naar hun website Kiwa: wij bouwen wereldwijd aan vertrouwen

Wij houden u op de hoogte over de voortgang en wensen u alvast een fijne (zomer)vakantie.

Vriendelijke groet,
MeppelEnergie