In onze nieuwsbrief van eind april jl. hebben wij een update gegeven over onze aanpak m.b.t. het mogelijke sluipverbruik.
N.a.v. de uitgevoerde uitlezingen hebben een aantal bewoners gevraagd om een toelichting op de methodiek van beoordeling.

In de ‘Toelichting beoordeling sluipverbruik geven wij een uitleg bij de toegepaste methodiek. Daarbij is ter illustratie tevens een rekenvoorbeeld toegevoegd.
Het document vindt u onder de rubriek ‘Documenten’.