Tarieven MeppelEnergie 2023

MeppeEnergie heeft de nieuwe tarieven 2023 vastgesteld en gepubliceerd. Op 29 december zijn de klanten geinformeerd d.m.v. een persoonlijke mail. De ingansgdatum van de nieuwe tarieven is 1-1-2023.

De nieuwe tarieven zijn conform de maximum tarieven zoals vastgesteld door de ACM. Voor 2023 geldt de door de overheid vastgestelde prijsplafond-regeling. Tot een verbruik van 37,0 GJ betaalt u de plafondprijs van € 47,38. Voor verbruik vanaf 37,0 GJ betaalt u het MeppelEnergie-tarief.

Voor informatie over de nieuwe tarieven verwijzen wij u naar de tab 'Tarieven' op deze website. Daar vindt u tevens een link naar het tarievenblad 2023.