De tarieven voor 2020 zijn vastgesteld

De aandeelhouders van MeppelEnergie hebben de tarieven voor 2020 vastgesteld. Het nieuwe tarievenblad vindt u onder de tab 'Tarieven'.

MeppelEnergie volgt bij het bepalen van haar prijzen de tarieven zoals door de ACM vastgesteld. Voor 2020 zien we enerzijds de tendens dat de ACM de tarieven voor de vastrechtcomponenten verhoogt en de prijs voor het verbruik (de Gj-prijs) verlaagt. Daarnaast worden m.i.v. 2020 ook de vaste kosten voor de afgifteset en koude gereguleerd. Op de Gj-prijs geeft MeppelEnergie, net als voorgaande jaren, een korting. Voor een gemiddelde verbruiker betekent dit een kostenstijging van circa € 50 op jaarbasis. Daar tegenover staat een voordeel omdat de overheid voor 2020 de heffingskorting (verrekend via de elektriciteitsleverancier) verhoogt van € 310 naar € 525.