De tarieven voor 2019 zijn vastgesteld

De aandeelhouders van MeppelEnergie hebben de tarieven voor 2019 vastgesteld. Het nieuwe tarievenblad vindt u onder de tab 'Tarieven'.

Net zoals geldt voor de nieuwe tarieven voor gas en elektriciteit, stijgen ook de warmtetarieven in 2019 met de gasprijs mee. MeppelEnergie volgt voor de gereguleerde prijscomponenten de ACM-tarieven. Op de Gj-prijs geeft MeppelEnergie, net als voorgaande jaren, een korting. Het tarief voor de niet gereguleerde componenten is verhoogd met de Consumenten Prijs Index (CPI).