Tarieven 2022 MeppelEnergie

De tarieven voor 2022 zijn vastgesteld. Donderdag 3 februari 2022 zijn de tarieven gepubliceerd op de website. Tevens is op 3 februari een mail naar alle klanten van MeppelEnergie gestuurd met het tarievenblad 2022 en een toelichting op de tarieven. Lees verder via de tab 'Tarieven'. Daar vindt u ook de links naar het tarievenblad 2022 en de Toelichting tarieven MeppelEnergie 2022.