Tarieven 2021 zijn vastgesteld

 

De aandeelhouders hebben de nieuwe tarieven voor 2021 vastgesteld. Het nieuwe tarievenblad vindt u onder de tab 'Tarieven'.

MeppelEnergie volgt voor de gereguleerde prijscomponenten de ACM-tarieven. Dit betreft de tariefvaststelling voor zowel de GJ-prijs als voor de vastrechtcomponenten Warmte, Meterhuur en Afgifteset. Voor koude volgt MeppelEnergie de ACM-tariefstelling echter niet. Het ACM-tarief is namelijk gerelateerd aan een WKO-situatie en zou tot een aanzienlijke kostenstijging leiden. MeppelEnergie heeft derhalve het vastrechttarief Koude 2020 verhoogd met de CPI-index.  De mix van prijswijzigingen leidt in 2021 voor een gemiddelde bewoner tot een kostenstijging op jaarbasis van circa € 40. Daartegenover staat een voordeel in het totaal van energielasten voor een huishouden omdat de overheid de heffingskorting (die verrekend wordt via de elektriciteitsleverancier) voor 2021 verhoogd heeft naar € 559.