Storingsregistratie 2020 - 2021

 

Jaarlijks publiceert MeppelEnergie de Storingsregistratie. Dit is een verplichting vanuit de Autoriteit Consument & Markt (ACM), alsmede het format waarin de registratie opgemaakt dient te worden.
De Storingsregistratie 2022 vindt u onder de button 'Documentatie', evenals de registraties over voorgaande jaren.