Storingsregistratie 2020 aangepast conform ACM-richtlijn

 

Op aangeven van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de Storingsregistratie 2020 aangepast.
De reeds gepubliceerdeStoringsregistratie over 2020 voldeed niet aan de eisen die de ACM stelt aan de publicatie van de storingsregistraties. In samenspraak met de ACM is de registratie 2020 aangepast. Dit format zal ook toegepast gaan worden voor de registraties van komende jaren.

De aangepaste versie van de Storingsregistratie 2020 vindt u onder de button 'Documentatie'.