Storingsregistratie 2020 - 2021

 

Op aangeven van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de Storingsregistratie aangepast.
De reeds gepubliceerdeStoringsregistratie over 2020 voldeed niet aan de eisen die de ACM stelt aan de publicatie van de storingsregistraties. In samenspraak met de ACM is de registratie 2020 aangepast. Dit format gaat ook toegepast worden voor de registraties van komende jaren (2021 e.v.). Eind januari 2022 heeft de ACM per brief laten weten dat zij het onderzoek heeft afgesloten aangezien MeppelEnergie de aanpassingen doorgevoerd heeft en de (aangepaste) rapportage hiermee voldoet aan de vereisten.

De aangepaste versie van de Storingsregistratie 2020 vindt u onder de button 'Documentatie'. Tevens is eind maart de Storingsregistratie over 2021 gepubliceerd. Ook dit overzicht vindt u onder 'Documentatie'.