Nieuwe biomassacentrale in gebruik

Eind november werd de nieuwe biomassacentrale in gebruik genomen. Deze nieuwe installatie vervangt hiermee de tijdelijke energievoorziening (de 'blauwe container') die vanaf de bouw en oplevering van de eerste woningen ruim 4 jaar voorzien heeft in een probleemloze productie van warmte en koude. Met deze nieuwe centrale is de beoogde stap gemaakt naar de definitieve, duurzame oplossing voor de productie van warmte en koude in Centrumwonen en Broeklanden. Croonwolter&dros heeft de nieuwe centrale gebouwd en is verantwoordelijk voor de productie. In de centrale wordt met biomassa (pellets) warmte geproceerd. Een duurzame vorm van energie opwekken waarmee een CO2 reductie van ca. 70% bereikt wordt