Informatiebrief over maatregel beperking overlast biomassacentrale

 

Onderstaand een weergave van de brief die naar alle klanten van MeppelEnergie is gestuurd (mail d.d. 6 april):

 

 

 

Onderwerp: Aanpak overlast biomassacentrale Nieuwveens Landen

Datum: 1 april 2022

 

Beste bewonerscommissie

Zoals besproken met u en MeppelEnergie in de bijeenkomst op 24 maart, willen wij u graag informeren over de stand van zaken rondom de maatregelen die wij hebben genomen om de overlast van de energiecentrale te verminderen.

Rook

Af en toe stoot de centrale rook uit. Croonwolter&dros heeft afgelopen jaar een aantal instellingen veranderd voor de houtpellet ketels, waardoor rookvorming wordt voorkomen. Het aantal keren dat er rook wordt uitgestoten, is daardoor afgenomen. Bij het opstarten of automatische zelfreiniging van een ketel kan er soms rookvorming optreden, dit is niet volledig te voorkomen.

We nemen de volgende maatregelen om bij rookvorming zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen:

  • Problemen kunnen direct gemeld worden bij Croonwolter&dros. Het telefoonnummer van TBI Direct, de meldkamer van Croonwolter&dros, staat op de deur van de centrale (0900-8243473);
  • We plaatsen in de schoorsteen van de houtpellet ketels een sensor die rook waarneemt en een alarm afgeeft;
  • We plaatsen een camera bij de centrale met zicht op de schoorstenen.

Bij een telefonische melding of bij het afgaan van het alarm van de sensor controleert de meldkamer van Croonwolter&dros via de camera of er inderdaad rook is. Als dat het geval is wordt de betreffende houtpellet ketel direct uit gezet. De levering van warmte gaat uiteraard wel door.

De borden met het telefoonnummer en de camera zijn al geplaatst. De sensoren zijn besteld maar de levering is meermaals vertraagd. Hierdoor weten we nog niet zeker wanneer de sensor geleverd zal worden.

Wat betreft de rook is er geen sprake van een overtreding van de vergunning, maar Croonwolter&dros is wel verplicht om overlast zo veel mogelijk te beperken. De overheid, in dit geval de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), controleert daarom of wij de maatregelen uitvoeren.

Geluid

In de zomer veroorzaken de koelinstallaties, die buiten naast de centrale staan, geluidoverlast. Om dit te verminderen, heeft Croonwolter&dros een geluidexpert metingen laten doen en een advies laten opstellen. Hieruit bleek dat het plaatsen van geluidsschermen de beste oplossing is, waarmee aan de eisen van de vergunning zal worden voldaan.

Er komen twee schermen. De eerste komt aan de noordzijde die geluid naar de wijk tegenhoudt. De tweede komt aan de zuidzijde die geluid naar de tijdelijke bebouwing aan de Bremenbergweg tegenhoudt. Het geluidsscherm aan de noordkant staat binnen de bestaande hekken, maar is hoger dan de bestaande hekken en zal dus vanuit de wijk zichtbaar zijn.

De schermen zijn besteld, maar ook hier hebben we helaas te maken met langere levertijden. Naar verwachting zullen de schermen eind mei worden geleverd en geplaatst. We moeten dus al koeling gaan leveren voordat de geluidsschermen zijn geplaatst. Totdat de schermen zijn geplaatst, kan de koelinstallatie niet voluit draaien. De geluidexpert heeft daarom op ons verzoek ook een advies opgesteld hoe we zonder geluidsscherm en binnen de vergunning toch zoveel mogelijk koeling kunnen leveren. Op basis van dit advies hebben we enkele tijdelijke aanpassingen aan de koelinstallatie gedaan. Wij vertrouwen erop dat we hiermee de periode tot aan de plaatsing van de geluidsschermen kunnen overbruggen, met voldoende koeling en zonder overschrijding van de geluidsnormen.

Voor het plaatsen van de schermen is een vergunning nodig, deze is aangevraagd bij de gemeente. Onderdeel van de vergunningprocedure is dat de RUD de berekeningen van de geluidexpert toetst, en beoordeelt of met de geluidsschermen aan de geluidseisen wordt voldaan. Naar verwachting is de vergunning op tijd binnen.

Natuurlijk hopen wij dat met deze maatregelen de overlast van de energiecentrale tot het verleden behoort.

 

Met vriendelijke groet,

Croonwolter&dros B.V.