Informatieavonden MeppelEnergie

In de periode van 15 oktober tot en met 1 november heeft MeppelEnergie in totaal 6 informatieavonden voor de bewoners georganiseerd. Tijdens de avonden zijn 3 onderwerpen behandeld: de nieuwe duurzame energiecentrale, uitleg over de warmtewet & warmtetarieven (MeppelEnergie) en de storingskaart & onderzoek collectief servicecontract.

Afgesproken is dat de presentaties gepubliceerd worden op de website. Klik hiervoor op 'Informatieavonden' onder de button MeppelEnergie.

Naar aanleiding van het onderwerp 'storingen' hebben bewoners inmiddels een infopakket toegestuurd gekregen. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt duidelijk gemaakt of voor de oplossing van de storing de bewoner zelf de eigen installateur/ontwikkelaar moet bellen of dat hiervoor MeppelEnergie benaderd dient te worden. Storingen in de binneninstallatie (vloerverwarming, regeling, thermostaat, ventilatie etc.) zijn de verantwoordlijkheid van de bewoner/eigenaar zelf. MeppelEnergie is verantwoordelijk voor de centrale productie van warmte en koude, de afgifteset en de warmtemeter. Tevens wordt een A4-kaart met een schets van de afgifteset incl. toelichting op de onderdelen meegestuurd.

Informatieavonden MeppelEnergie (oktober 2018)