Geluidsschermen geplaatst bij koelinstallatie energiecentrale

Eind juni zijn de geluidsschermen geplaatst bij koelinstallatie van de energiecentrale. Met deze schermen wordt een reducering van de geluidsoverlast gerealiseerd. De maatregel was nodig omdat in de zomer van 2021 uit metingen bleek dat de geluidsnormen overschreden werden. Als gevolg van deze overschrijding legde de gemeente als handhaver vervolgens een dwangbevel op aan de eigenaar van de centrale c.q. producent van de koude (Croonwolter&dros).