12 juli: mogelijk rookoverlast door test rookdetectiesysteem energiecentrale

Op 12 juli gaat Croonwolter&dros een aantal tests uitvoeren voor het in gebruik nemen van een rookdetectiesysteem. Bij deze testen gaat overmatige rookontwikkeling vanuit de energiecentrale ontstaan. Dit kan voor overlast in de wijk zorgen.

Na eerdere opmerkingen van omwonenden over rookontwikkeling vanuit de energiecentrale, heeft Croonwolter&dros besloten een rookdetectiesysteem te installeren. Daarbij worden sensoren zodanig afgesteld dat deze rookontwikkeling op het juiste moment kan registreren.

Voor de ingebruikname van dit systeem dienen een aantal tests uitgevoerd te worden samen met de leverancier. Deze tests worden uitgevoerd op dinsdag 12 juli tussen 12:00 en 15:00 uur. Hierbij gaat rookontwikkeling ontstaan, mogelijk zelfs overmatig. Voor het afstellen van de palletketel zijn meerdere test nodig. De rookontwikkeling zal dus niet continue aan de orde zijn en kan variëren.

De test is gemeld bij de Veiligheidsregio Drenthe i.v.m. mogelijke meldingen van brandgerucht.
Bij de test zal ook de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe aanwezig zijn.

De warmte- en koudelevering gaat gewoon door; er zijn geen onderbrekingen door/tijdens de test.

Mede namens Croonwolterdros excuses voor de eventuele overlast.