Nieuwsitems

Nieuw gezicht website MeppelEnergie

De website van MeppelEnergie heeft een andere lay-out gekregen.

Verhoogde security-eisen maakten het noodzakelijk dat de website naar een ander platform werd verplaatst.

Mede daarom moest ook de opmaak aangepast worden. Het ‘gezicht’ van de website is daarmee veranderd, de inhoud niet.

Publicatie nieuwe tarieven MeppelEnergie 2024

De nieuwe tarieven MeppelEnergie voor 2024 zijn vastgesteld en gepubliceerd.
Zie hiervoor de toelichting via de tab ‘Tarieven’. Hier vindt u tevens de link naar het Tarievenblad 2024.
Tevens zijn de bewoners op 20 december geinformeerd over de nieuwe tarieven d.m.v. een mail incl. het Tarievenblad 2024 als bijlage.

Update onafhankelijk onderzoek KIWA afgiftset

In onze Nieuwsbrief van 29 maart 2023 hebben wij u geinformeerd over o.a. het resultaat van het onafhankelijk onderzoek door KIWA naar de kwaliteit van de afgifteset, het mogelijke sluipverbruik en de beoordeling van onze methode van foutdetectie en de methode van compensatie. Ook informeerden wij u over de aanbevelingen van KIWA en de reactie van MeppelEnergie daarop. In de nieuwsbrief is aangegeven dat wij de KIWA-rapporten op de website zouden publiceren.

U vindt beide documenten onder de button ‘Documentatie. U vindt hier de revisie-versies d.d. 2-4-2024. In deze versies zijn in hoofdstuk 7 wijzigingen aangebracht i.v.m. het anonimiseren van de gegevens.

Storingsregistratie 2023

Jaarlijks publiceert MeppelEnergie de Storingsregistratie. Dit is een verplichting vanuit de Autoriteit Consument & Markt (ACM), alsmede het format waarin de registratie opgemaakt dient te worden.
De Storingsregistratie 2023 vindt u onder de button ‘Documentatie, evenals de registraties over voorgaande jaren.