Informatieavonden

In de periode van 15 oktober tot en met 1 november (2018) heeft MeppelEnergie in totaal 6 informatieavonden voor de bewoners georganiseerd.
Tijdens de avonden zijn 3 onderwerpen behandeld.

De nieuwe duurzame energiecentrale

Toelichting door Croonwolter & dros op de bouw en ingebruikname van de nieuwe, duurzame energiecentrale. Een inkijkje in het gebouw, het leidingnetwerk, de techniek voor opwek van koude, de biomassaketels en de (groen)gasketels voor piekondersteuning. Herkomst en duurzaamheid van de biomassa (pellets). Certificering van het energiesysteem. Ingebruikname van de nieuwe centrale (medio november) en feestelijke opening (7 december).

Voor de presentatie, klik hier

De warmtewet, wartmtetarieven, tarieven MeppelEnergie

Toelichting door Wim Mans van Innoforte, een onafhankelijk adviesbureau. Wat houdt de warmtewet in en hoe beschermt deze wet de consument die geen vrije leverancierskeuze heeft. Hoe de wetgever maximum warmtetarieven heeft vastgesteld volgens het niet-meer-dan-anders principe. Aan de hand van heldere rekenvoorbeelden geeft Wim Mans vanuit zijn onafhankelijk rol uitleg over hoe de tarieven van MeppelEnergie zich verhouden tot de warmtewet-tarieven en in hoeverre de tarieven van de niet gereguleerde systeemonderdelen (afgifteset en koude) voldoen aan het principe van redelijkheid.

Voor de presentatie, klik hier

Storingskaart & onderzoek collectief servicecontract

‘Het wordt niet warm, de koeling werkt niet, er komt geen warm water uit de kraan’. Voor bewoners is het vaak lastig om te beoordelen bij wie zij zich voor een dergelijke storing moeten melden. Bij MeppelEnergie of bij de eigen installateur? Allereerst licht MeppelEnergie de zgn. demarcatie toe (wie is waarvoor verantwoordelijk). Aan de hand van de overzichtskaart van de afgifteset en de zgn. storingskaart proberen we duidelijkheid te bieden wie de aan te spreken partij is. Deze informatie wordt (print) naar alle bewoners gestuurd en op de website geplaatst.

Voor de presentatie, klik hier